Τα συμπτώματα της Ενδομητρίωσης

Τα συμπτώματα της Ενδομητρίωσης

Τα κυριότερα συμπτώματα της ενδομητρίωσης είναι:

α) Πυελικός Πόνος.

Πρόκειται για πόνο σε διάφορες θέσεις χαμηλά στη λεκάνη με συνήθως πρόσφατη έναρξη (6 μήνες) ή επιδείνωση προϋπάρχοντος πόνου (που σε γενικές γραμμές ήταν ανεκτός και σταθερής έντασης.) Ο πόνος της ενδομητρίωσης συχνά περιγράφεται και ως αφόρητος.

Τα πιο συνήθη είδη είναι: πόνος κατά τη διάρκεια της περιόδου (δυσμηνόρροια), πόνος κατά τη διάρκεια της επαφής (δυσπαρεύνια), μόνιμος πόνος στη λεκάνη (χρόνιος πυελικός) και συνδυασμός των παραπάνω. Τέλος ο πόνος μπορεί να έχει και εντοπισμένα συμπτώματα αναλόγως το όργανο που έχει προσβληθεί όπως π.χ. πόνος κατά την ούρηση με η χωρίς αίμα στα ούρα (ενδομητρίωση ουροδόχου κύστεως) ή πόνος κατά την κένωση με ή χωρίς αίμα στα κόπρανα (ενδομητρίωση παχέος εντέρου).

β) Υπογονιμότητα.

Συνήθως λόγω βλάβης στις σάλπιγγες ή και τις ωοθήκες αλλά και λόγω άλλων πιο σύνθετων μηχανισμών.

γ) Διαταραχή του κύκλου (συνήθως λόγω ενδομητρίωσης των ωοθηκών).

δ) συνδυασμός των α β και γ.